Tuesday, December 19, 2006

More Christmas Goodies


We made these lollipop cookies yesterday for my most loyal client, Mona -- Bud's cousin. She ordered 3 dozen of these cookies plus a dozen chocolate-dipped car cookies.
She also ordered this Star of Wonder cake to give as a gift. Thanks Mona!

1 comment:

lei said...

MALIGAYANG PASKO AT MANIGONG BAGONG TAON!!! Nawa'y matamo natin ang kapayapaan at kasaganahan sa ating pamilya. Nawa'y lalong tumibay ang ating pananampalataya at laging mapuspos tayo ng kaligayahan